Siła reklamy

Agencja social media

Nie możemy zapominać o tym, że relacje, które budują gazety i inne czasopisma z czytelnikami są zdecydowanie silniejsze niż te zbudowane przez inne media. W opinii wielu odbiorców prasy, doradza ona i umożliwia dokonanie wyboru – jej siła reklamowa jest więc znaczna.

Regularni czytelnicy mają swoje ulubione rubryki, do których to zaglądają, teksty autorów, których lubią, piszą listy, maile, udzielają się w różnego typu ankietach czy też wreszcie uczestniczą w dyskusjach na forum internetowym dołączonym do strony www. W związku z czym są aktywni i udzielają się znacznie częściej w prasie aniżeli w innych środkach masowego przekazu.

Reklama również staje się dla nich wiarygodniejsza jeżeli przeczytają o danym produkcie w prasie aniżeli w Internecie czy też obejrzą go w telewizji. Konsumenci znacznie częściej zwracają uwagę na reklamę w ich ulubionym czasopiśmie, gazecie niż na przykład na reklamę towarzyszącą programowi TV. Jest to bardzo ciekawa zależność, na którą to składa się wiele czynników. Tak więc zainwestowanie pieniędzy w reklamę w prasie pozwoli nam na osiągnięcie wielu korzyści.